Kurmes Dernegi Resmi Web Sitesi

KURMES BÜLTENI

buk

Değerli Köylülerimiz,

28 Ekim 2018 de yapılan Kurmeş Derneği Yönetim ve Denetim Kurulu toplantısında köyümüz KURMEŞ deki sorunlar konusunda tüm köylülerimize bu yazının gönderilmesi kararı alındı.Derneğimizin almış olduğu karar ve sizlerde olan beklentiler hiç kuşku yok ki toplumumuzun yararına düşünülmüştür.

Köyümüz Kurmeş'ın, çevre köylüler içerisinde ve Dersim genelinde önemli bir yere sahip olduğunu söylemiş olursak abartmış olmayız. Yıllardır süregelen örgütlü bir yapımızın olduğu bilginiz dahilindedir,bu çalışmalar bizleri sosyal, politik, kültürel ve inanç yönünde hep öne çıkarmıştır.

Bazıları uzun süreli olmak üzere, son bir kaç aydan beri köyümüzde bir takım olumsuzluklukların yaşandığına şahidiz. Bunların toplumsal anlayışımıza yakışmayan, bizim sosyal, kültürel ve inançlarımıza ters düşen durumlar olduğuna inanıyoruz.

Çok değerli köylülerimiz,

Bizlere iletilen bir kaç olumsuzluğu sizinlede paylaşmak isteriz.

İftiralardan Kaçınalım:

Bize gelen şikayetlerin başında,köy huhtarı Haydar Banguş' un Mart ayındaki muhtarlık seçimlerinde kendisine oy kazandırmak için köylülere ormaniyede bedava orman kesimi yapığı ve bunu rüşvet olarak dağıttığı, oğlunun Atatürk ün heykelini zedelemiş olduğu söylendi. Bu konu konuşuldu ve neticede doğru olmadığı anlaşıldı.

İspat ve delile dayanmayan iftira ve suçlamaların ahlaki ve insani degerlerimize ters düştüğünü bunun inanç bazında da bir yol düşkünlüğüne yol açtığı, kim tarafından yapılmışsa köyümüz açısından da bir yüz karası olduğunu söylemek isteriz.Hiçbir maddi temeli olmayan ve iftiradan ibaret suçlamalardan kaçınmak sizlerin ve toplumumuzun yararına olacağı gerçeğini aklımızdan çıkarmayalım..

Mahkemelikler ve Mülkiyet çelişkileri:

Köyümüze Tapu-Kadastro 1970 lerin ortasında girmiştir. Köylülerimizin önemli bir çoğunluğu 70 li yıllardan önce doğduğu bilgimiz dahilindedir.

Kadastroda bilir kişilerin tavsiyesi sonucu köyümüzdeki taşınmaz mallar belli kişiler üzerine kayıt edilmiştir. Buna bir itirazımız yoktur. Yıllardan beri tarlasını ekip biçen bazı kişilerin malları hazine malı olarak gösterildiğine de şahidiz. Köyün ortak hazinesi olduğunu bildiğimiz bazı yerlerinde belli kişiler üzerine kayıt edildiğini de biliyoruz. Taşınmaz malın ortak olduğu bilinmesine rahmen, tapu kayıtı kimin üzerine yapılmışsa diğerinin hukuksal olarak mahrum bırakıldığıda bilğilerimiz dahilindedir.

Komşunun taşınmaz malına bilinçli olarak tecavüzde bulunan, bilinçsiz veya mecburiyetten komşunun taşınmaz malını bir kaç m2 ihlal edeni mahkeme aracılığı ile hakkını savunanlar, köyümüzdeki barış, birlik ve kardeşliğin sembolu olan QUNCIK ı boşa çıkaran zihniyete bir anlam veremiyoruz.
Tüm bu gerçeklilikler ortada olmasına rahmen, köyde yaşayan yaşlıların bu çelişkiler karşısında sessiz kalmalarına bir anlam vermiş degiliz.

Kimsenin malını kimsede alma veya hibe etme diye bir sorunumuz yoktur. Burda esas sorun komşuluk hakkıdır. Mülkiyet hırsı ile hareket edip, komşu hakkı ve hatırını hiçe sayan, buna kaygısız kalan aile bireylerini ve akrabalarını da kınadığımızı bu duruma üzüldüğümüzü kurum olarak dile getirmek isteriz.

Bizler hukukcu değiliz. Hukukun önüne de geçmek diye bir sorunumuz yok. Alevi Kızılbaş inancına devrimci kültüre sahip bir köy olarak, bazı sorunları kendi aramızda çözebileceğimize inanıyoruz, bu azim ve saygınlığıda kendi içerimizde taşıdığımıza eminiz.
Yıllardır insanları birbirlerine düşürme politikalarına araç olmayalım. Köyümüzün birlik ve beraberliğini şahsi çıkari üzerinde tutan kişilere karşı birlik,beraberlik ve komşu haklarını öne çıkaralım. Sorunlarımızı Adem i Kamil mantığı ile çözelim.

Muhtarlık Seçimi:

Kurmeş Derneği olarak muhtarlık seçimlerinde tarafsızlığımızı ve seçmenin kararına saygınlık duyacağımızı her dönem yazılı ve sözlü olarak beyan etmişizdir bu dönemde bu geleneğimize sahip çıkacağız. Her muhtar adayında isteğimiz, neden muhtar olmak istediğini ve muhtar seçildiğinde köyü için ne yapmak istediğini yazılı ve sözlü olarak seçmenlerine sunmasıdır.

Seçim esnasında köylüler arasına herhangi bir muhtar adayının gruplaşma, zıtlaşma ve çelişki çıkarması durumunda ona karşı taraf olacağımızı bildirmek isteriz.
Temenimiz, barişçıl ve bütünleyiçi bir ortam içersinde bir seçimin olasıdır. Adaylara başarılar diliyoruz.

Su sorunu:

Şu konuda bir anlaşma sağlamamız lazımdır.
Köyde, Kasabada ve Şehirde şebeke suyundan ( çeşme değil) ne anlaşılmaktadır?

İnsanların zaruri ihtiyaçları olan, içme, yıkanma, temizlik ve benzeri işlerini yapmaları için suya ihtiyaci vardir. Devlet bu ihtiyaçları karşılamak mecburiyetindedir.
Peki köyümüzde şebeke suyu hanki amaçla kullanılmakta?
İçme, yıkanma, temizlik, ağaç,bağ,bahçe, sebze, kapı önünü sulama ve hayvanları sulanmakta kullanılıyor.
Hukuksal olarak şebeke suyu bağ,bahçe,bostan ve sebze sulanmasında kullanılmaz.
Köyümüz de bu konuda bir kanunsuzluk ve suyu amaç dışı kullanıldığı ortada.
Köyümüz de suyu amaç dışı kullanan onlarca köylümüz vardır. Bunlar diğer köylülerimizin susuz kalmalarına sebebiyet veriyorlar.
Edinilen tespitlere göre 30 yakın köylümüz hektarlık bahçe ve sebzesini şebeke suyu ile sulamakta. Kurdukları süzme sistemi ile akşamdan sabaha kadar şebeke suyunun tükenmesine sebebiyet vererek, diğer komsuları mağdur bırakmaktalar. Bu nasil komsuluk hakkidir?
Acilen bir çare bulunması lazım. Şebeke suyunun amaç dışı kullanılması yasaklanmalıdır.
Bahçe ve sebze sulanmasında dere suyunda doldurulmuş tank sistemi kullanılmalıdır.
Bu konuda çok cidiyiz. Beş on şahıs diğer köylüleri mağdur bırakmasına göz yumamayız.

Diğer Konular:
Küçük baş hayvanların köyden beslenmasine yasaklanmalı.
Çevre temizliği ve korunmasına aşırı dikkat çekilmeli
Ağbaba türbesine ( Bargini ve Zewede ) olduğu gibi kumbara sistemi kurulmalı
Kapanan yollar açılmalı

Sonuç olarak kurumumuz köydeki sorunların barışçıl ve birazda fedekarlıkla çok rahat bir şekilde aşılacağına inanıyor bu vesileyle hepinizin kendi yaşamı ve çocuklarınıza gelecekte bırakabileceğiniz temiz düzenli bir ortam için tüm bunların tarafınızdan kabul göreceği ve uygulanacağı umudunu taşıyor ve her köylümüzün duyarli davranmasini umut dileklerimizle, tüm çalışmalarınızda başarılar diliyoruz.

Saygı ve Selamlarımızlan
Kurmeş Derneği
Yönetim Kurulu
01.11.2018