Kurmes Dernegi Resmi Web Sitesi

Babunlar kelimeleri tanıyabiliyor

Fransız bilim adamları, babunların bilgisayar ekranındaki 4 harfli kelimeleri tanıyabildiklerini ortaya çıkardı.

Araştırmacılar, maymunların gerçek kelimeler ile anlamsız harf dizilerini birbirinden ayırabildiğini söylüyor.

Eğitildikten sonra kelimeleri okuyamasalar da babunlar bu ayrımı yapabiliyorlar.

Araştırma sonuçları, kelimeleri tanımanın dilbilimsel beceriden çok objeleri tanıma yeteneğine bağlı olduğunu ortaya koydu.

Aix-Marseille Üniversitesi’nden Dr John Grainger ve Dr Joel Fagot tarafından gerçekleştirilen araştırmanın sonuçları Science Dergisi’nde yayınlandı.

Dr Grainger ”Deney öncesinde babunların kelimeler ile kelime olmayan harf dizilerini biribirinden ayırabileceğini gösteren hiç bir ipucu yoktu, bu yüzden bunu başarabildiklerini gördüğümüzde oldukça heyecanlandık” dedi.

Araştırmacılar çalışmalarını üniversitede babunlar için özel olarak tasarlanmış bir tesiste gerçekleştirdi.

Deney düzeneğini tasarlayan Dr Fagot ”Araştırmaya katılıp katılmamak tamamen maymunların özgür iradesine bırakılmıştı” diyor.

Dr Fagot sözlerine ”Hayvanlar sosyal gruplarından ayrılıp bilgisayarlarla ilgilenmeye başladıklarında bilgisayar programı bunu fark ediyor ve ekrana bir kelime getiriyordu. Hayvanların kullanabileceği on farklı bilgisayar vardı” diye devam etti.

Her bir testte babunların karşısına bir kelime ya da anlamsız bir test dizisi getiriliyordu.

Maymunlar karşılarındaki dört harfin anlamlı olup olmadığına doğru karar verebilirlerse ödüllendiriliyorlardı.

Dr Fagot babunların uzun süre eğitildiklerini söyledi.

Her babun bu testi ortalama 61 bin kez tekrarladı.

Dr Fagot’a göre ”Maymunlar teste katılmaya kendi iradeleri ile karar verdikleri için tüm dikkatlerini veriyorlardı”.

Özellikle Dan isimli bir maymun üstün başarı gösterdi ve arka arkaya 300 doğru cevap verdi.

Dr Fagot ”Bilişsel yetenekler insandan insana da değişiyor, bunun babunlarda da aynı olduğunu görmek enteresandı” dedi.

Dr Grainger’e göre bu araştırma sonuçları daha önce dilbilimsel becerinin yapı taşı sayılan kelimeleri tanıma yeteneğinin sanılandan çok daha basit bir beceri olduğunu ortaya koydu.

Dr Grainger ”Babunlar kelimeleri tanımak için harfler ve harflerin birbirleri ile ilişkileri hakkında öğrendiklerini kullanıyor. Bu aslında gündelik hayatta objeleri tanımlama yeteneğinden farksız” diyor.